Metsä Groupin hallinnointiperiaatteet
Olet täällä: Skip Navigation LinksEtusivu Metsä Group Metsä Groupin hallinnointiperiaatteet

Metsä Groupin hallinnointiperiaatteet 

Liitteet

Metsäliitto Osuuskunta on suomalainen osuuskunta ja Metsä Groupin emoyritys. Metsäliitto Osuuskuntaan viitataan tällä sivustolla kuvatuista hallinnointiperiaatteissa niissä kohdin, kun asiaa käsitellään ainoastaan emoyhtiön näkökulmasta. 

Metsä Groupiin kuuluvien yritysten päätöksenteossa ja hallinnossa noudatetaan osuuskuntalakia, osakeyhtiölakia, arvopaperimarkkinalakia, osuuskunnan sääntöjä, hallintoelinten hyväksymiä työjärjestyksiä sekä Metsäliitto Osuuskunnan hallituksen ja konsernin johtoryhmän hyväksymiä politiikkoja ja toimintaohjeita. Metsäliitto Osuuskunnan säännöt ovat kokonaisuudessaan saatavilla tämän sivun ohessa.

Tällä sivustolla tehty selvitys Metsä Groupin hallinnointi- ja ohjausjärjestelmästä noudattaa rakenteellisesti ja sisällöltään Arvopaperimarkkinayhdistys ry:n 15.6.2010 antamaa listayhtiöiden hallinnointi- ja ohjausjärjestelmiä koskevaa suositusta (ks. www.cgfinland.fi).  Metsä Groupin emoyritys Metsäliitto Osuuskunta ottaa kuitenkin huomioon osuustoiminnallisen yritysmuodon erityispiirteet ja ilmoittaa poikkeamat suosituksesta sekä niiden perustelut. Keskuskauppakamarin tammikuussa 2006 julkaiseman kannantoton mukaan omistuspohjaltaan laajojen, toiminnan laajuudelta huomattavien tai alueellisesti taikka valtakunnallisesti merkittävien yhteisöjen tulisi noudattaa listayhtiöille annettua suositusta siltä osin, kuin se on niiden erityispiirteet huomioon ottaen mahdollista comply or explain -periaatteen mukaisesti eli siten, että poikkeaminen ja poikkeamisen syy on ilmoitettava.

Metsä Group laatii tilinpäätöksensä ja osavuosikatsauksensa kansainvälisten tilinpäätösperiaatteiden, International Financial Reporting Standards (IFRS), mukaisesti. Tilinpäätösasiakirjat julkaistaan suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi.

Metsä Groupin pääkonttori sijaitsee Espoossa, Suomessa. Emoyritys Metsäliitto Osuuskunnan kotipaikka on Helsinki.

Metsäliitto Osuuskunnan hallitus on vastuussa hyvän hallintotavan ja tällä sivustolla kuvattujen hallinnointiperiaatteiden noudattamisesta.

Tulosta
© Metsä Group 2015
|