Jäsenet ja toimikausi

Jäsenet ja toimikausi 

Metsäliitto Osuuskunnan hallituksen valitsee hallintoneuvosto. Hallituksen valinta poikkeaa siten hallituksen valintaa koskevasta Suosituksesta. Suosituksesta poikkeavilla toimivaltuussäännöksillä on turvattu osuuskunnallisen omistajaohjauksen toteutuminen sekä jäsenten kattava osallistuminen Metsäliitto Osuuskunnan päätöksentekoon.

Hallitukseen kuuluu vähintään viisi (5) ja enintään kahdeksan (8) jäsentä sekä pääjohtaja. Hallituksen jäsenistä kaikki muut paitsi pääjohtaja ovat riippumattomia Metsä Groupista. Molemmat sukupuolet ovat edustettuina hallituksessa.  Hallituksen jäsenen toimikausi alkaa hänet valinneen hallintoneuvoston kokouksen jälkeen alkavan kalenterivuoden alusta ja kestää kolme (3) vuotta kerrallaan.   Hallituksen jäsenen toimikausi päättyy sen kalenterivuoden lopussa, jolloin hän täyttää 65 vuotta. Hallituksen jäsenen toimikausi poikkeaa Suosituksen mukaisesta yhden vuoden toimikaudesta. Osuuskunnan omistajat eivät kuitenkaan ole nähneet tarvetta toimikauden lyhentämiselle, koska kolmen vuoden kausi on nähty tarpeelliseksi päätöksenteon jatkuvuuden turvaamiseksi.   

Viime vuosina hallituksen kokoonpanoon ja sen jäsenten osaamisen monipuolisuuteen on keskitetty erityistä huomiota hallintoneuvoston nimitystoimikunnan toimesta.
Tulosta
© Metsä Group 2015
|