Metsäliitto Osuuskunnan hallinto ja Metsä Groupin konsernijohto
Olet täällä: Skip Navigation LinksEtusivu Metsä Group Metsäliitto Osuuskunnan hallinto ja Metsä Groupin konsernijohto

Metsäliitto Osuuskunnan hallinto ja Metsä Groupin konsernijohto 

Metsäliitto Osuuskunta on Metsä Groupin emoyhtiö. Edustajisto on Metsäliitto Osuuskunnan korkein päättävä elin. Siihen kuuluu nykyisin 62 jäsentä, kaikki metsänomistajia. Edustajiston jäsenet valitaan neljäksi vuodeksi kerrallaan vaalilla, jossa äänestäminen tapahtuu postiäänestyksellä tai sähköisesesti. Edustajiston varsinainen kokous vastaa osakeyhtiön yhtiökokousta.

Hallintoneuvostoon kuuluu 30 edustajiston valitsemaa jäsentä, sekä neljä henkilöstöryhmien valitsemaa jäsentä. Hallintoneuvosto valvoo, että Metsäliittoa hoidetaan sääntöjen sekä edustajiston ja hallintoneuvoston päätösten mukaisesti.

Osuuskunnan hallitukseen kuuluu kahdeksan Metsäliiton jäsenten keskuudesta valittua jäsentä sekä Metsäliiton toimitusjohtaja ja pääjohtaja. Hallitus vastaa osuuskunnan hallinnosta ja liiketoiminnan johtamisesta edustajiston ja hallintoneuvoston päätösten ja ohjeiden mukaisesti.

Metsä Groupilla on lisäksi johtoryhmä, jonka puheenjohtajana toimii konsernin pääjohtaja. Johtoryhmä avustaa pääjohtajaa liiketoiminnan suunnittelussa sekä valmistelee hallitukselle annettavia esityksiä.
Tulosta
© Metsä Group 2015
|