Aktiivista vuorovaikutusta sidosryhmien kanssa
Olet täällä: Skip Navigation LinksEtusivu Vastuullisuus Ihmiset Sidosryhmät

Aktiivista vuorovaikutusta sidosryhmien kanssa  

Katso myös

Metsä Group haluaa jatkuvasti kehittää vuorovaikutusta sidosryhmiemme kanssa. Aktiivinen viestintä sidosryhmien kanssa auttaa parantamaan toimintaamme kestävän kehityksen mukaisella tavalla.

Asiakkaidemme näkemyksiä yhteiskuntavastuusta
Viimeksi kuluneiden kahden vuoden aikana Metsä Groupin asiakkaat ovat enenevässä määrin halunneet tietää lisää konsernin yhteiskuntavastuusta. Tämän vuoksi päätimme toteuttaa asiakkaille suunnatun tutkimuksen, johon sisältyi henkilökohtaisia haastatteluja ja yksityiskohtainen selvitys konsernin yhteiskuntavastuutyöhön liittyvistä odotuksista. Toukokuussa 2012 saadut tutkimustulokset vahvistivat, että yhteiskuntavastuusta on nopeasti tullut yksi keskeisiä teemoja kumppanuussuhteissa.

Sidosryhmiemme ajatuksia FSC®-sertifioinnista
Metsä Group alkoi vuoden 2012 alussa testata Suomen Forest Stewardship Council® -yhdistyksen (FSC®, lisenssikoodi FSC-C014476) uutta sertifiointistandardia osassa omia metsiään. Myöhemmin samana vuonna Metsä Group sai FSC-ryhmäsertifikaatin, joka kattaa noin 35 000 hehtaaria konsernin metsistä. Osana pilottityötä Metsä Group tarjosi sidosryhmilleen mahdollisuuden kommentoida sertifiointiprojektia ja vaikuttaa siihen. Useilta Pohjois-Suomessa aktiivisesti toimivilta sidosryhmiltä pyydettiin mielipidettä projektista. Näitä ryhmiä olivat paikalliset paliskunnat, Suomen luonnonsuojeluliitto, Suomen Metsäkeskus ja WWF Suomi. Tästä syntyikin ilahduttavan aktiivista keskustelua, ja annettu palaute oli yleisesti ottaen positiivista. Paikalliset sidosryhmät olivat erityisen tyytyväisiä siitä, että heille annettiin mahdollisuus ilmaista mielipiteensä.

Metsäteollisuus sosiaalisessa mediassa
Metsä Group on aktiivinen Metsäteollisuus ry:n jäsen ja mukana rakentamassa kilpailukykyistä ja innovatiivista metsäteollisuuden toimintaympäristöä. Metsäteollisuus ry:n jäsenyrityksenä Metsä Group oli mukana sosiaalisen median analyysissa, jossa tutkittiin metsäteollisuuden mainetta sosiaalisessa mediassa ja selvitettiin, mitkä metsäteollisuuden sidosryhmät ovat aktiivisia sosiaalisessa mediassa. Analyysitulokset osoittavat, että kaikkein aktiivisin sidosryhmä metsäteollisuuteen liittyvissä keskusteluissa olivat yksittäiset kansalaiset, joiden jälkeen tulivat viranomaiset, yleishyödylliset järjestöt, tiedemiehet ja muut alan ammattilaiset sekä tiedotusvälineiden edustajat.

Loppukeväällä 2012 tehdyn tutkimuksen aikana keskustelut keskittyivät maailmanlaajuiseen metsiä koskevaan lainsäädäntöön, EU:n rikkidirektiivin muutoksiin, ilmastonmuutosta käsitteleviin konferensseihin, palmuöljyyn ja toimintaan lähiyhteisöissä. Uusia keskustelutrendejä olivat nanoteknologia, biotalous ja laiton puutavara. Tutkimustulokset auttavat Metsä Groupia kehittämään omaa sosiaalisen median strategiaansa ja saamaan tämän kanavan kautta lisää vuorovaikutusta tiettyjen sidosryhmien kanssa.

Nuoret ja metsäteollisuus
Suomen Metsäyhdistys ja Metsäteollisuus ry ovat toteuttaneet yhdessä tutkimuksen, jossa on selvitetty, miten nuoret suhtautuvat metsäteollisuuteen tulevana työnantajana. Nuorten mukaan metsäteollisuusalan vetovoimatekijöitä olivat modernit innovaatiot, kuten puurakentaminen, nanoteknologia ja älykkäät pakkausmateriaalit sekä kestävän kehityksen mukaiseen ja uusiutuvaan raaka-aineeseen perustuvan metsäteollisuuden tarjoama liiketoimintapotentiaali. Alan mainetta haittaavia aiheita olivat irtisanomisiin ja tehtaiden sulkemisiin liittyvä uutisointi sekä stereotyyppinen kuva metsäalan ammattilaisista – nuorten mielestä metsäalan ammattilaiset ovat joko metsureita tai paperityöläisiä. Metsä Group on käyttänyt näitä tuloksia hyväkseen uusia potentiaalisia työntekijöitä etsiessään osana jatkuvaa imagonparannusprojektiaan.

Yhteistyö WWF Suomen kanssa
Metsä Group teki WWF Suomen kanssa kaksivuotisen yhteistyösopimuksen vuoden 2011 alussa. Osana yhteistyötä on järjestetty koulutusta, seminaareja ja paneelikeskusteluja. Esimerkiksi Metsä Fibre tarjosi työntekijöilleen koulutusta liittyen, mm. vedenkäytösön, hiilijalanjälkeen, metsäsertifiointiin, ekomerkintöihin sekä ympäristöystävällisempiin johtamisjärjestelmiin. Yhteistyösopimuksen nojalla WWF Suomen edustajat ovat osallistuneet vuoropuheluun tarjoamalla näkemyksiään mm. maailman metsien tilasta.

Lisäksi Metsä Group on tehnyt aktiivista yhteistyötä WWF Suomen kanssa Suomen FSC-sertifiointistandardin testauksessa Metsä Groupin omistamissa metsissä. WWF Suomi kutsuttiin arvioimaan Metsä Groupin metsien arvokkaita elinympäristöjä ja osallistumaan säästöpuiden kulotukseen.

Tulosta
© Metsä Group 2014
|