Työhyvinvointi
Olet täällä: Skip Navigation LinksEtusivu Vastuullisuus Ihmiset Työturvallisuus ja hyvinvointi

Työhyvinvointi 

Katso myös

Turvallisuus on keskeistä kaikessa toiminnassamme. Tämä koskee työympäristöämme, tarjoamiamme tuotteita sekä työntekijöidemme, toimittajiemme ja yhteistyökumppaneidemme hyvinvointia.

Kehitämme ja edistämme työturvallisuutta ja -hyvinvointia jatkuvasti. Uskomme, että turvallisuuden taso ilmentää Metsä Groupin toimintojen yleistä laatua. Työturvallisuus riippuu ennen kaikkea oikeasta asenteesta.

Ennaltaehkäisy on kaikki kaikessa
Ennalta ehkäisevä turvallisuustyö on olennaista turvallisen ja terveellisen työympäristön varmistamisessa. Tämän seurauksena työturvallisuutta tulee edistää järjestelmällisesti ja yhdenmukaisesti kaikilla organisaatiotasoilla. Jos ongelmia ilmenee, niihin on puututtava välittömästi. Tästä syystä viestimme jatkuvasti sisäisesti turvallisuusasioista, asetamme ennalta ehkäisevälle turvallisuustyölle tavoitteita ja mittareita sekä kehitämme kykyämme tunnistaa riskejä.

Tavoitteemme on terve henkilöstö
Uskomme, että hyvinvoiva, motivoitunut ja tyytyväinen henkilöstö on yksi vahvimpia voimavarojamme. Olemme ottaneet käyttöön yhtenäisen maailmanlaajuisen mallin työntekijöidemme työkyvyn tukemisessa. Tähän malliin kuuluvat varhainen tukeminen, työkyvyn arvioiminen sekä henkilökohtainen työkykysuunnitelma. Sillä pyritään luomaan huolehtivainen työympäristö ja mahdollistetaan kaikkien työntekijöiden tasa-arvoinen kohtelu. Sen lisäksi, että toimimme läheisessä yhteistyössä terveyspalvelujen tarjoajien kanssa, esimiehillemme tarjotaan työkaluja ja koulutusta työntekijän työhyvinvointia mahdollisesti uhkaavien tilanteiden tunnistamiseen. Kannustamme työntekijöitämme suhtautumaan ennakoivammin terveyteensä antamalla tietoa esimerkiksi stressin ehkäisemisestä. Tuemme eri tavoin myös vapaa-ajan toimintaa, kuten kuntoilua ja kulttuuria.

Koska terveellinen työympäristö on tavoitteemme, olemme asettaneet päämääräksi, että sairauspoissaolojen määrä olisi alan parhaalla eurooppalaisella tasolla ja alle 3 prosentissa kaikkina aikoina.

Poissaoloja ja tapaturmia seurataan konserninlaajuisten tavoitteiden ja raportoinnin avulla. Paikallisilla työsuojelutoimikunnilla on tärkeä rooli työsuojeluun liittyvässä koulutuksessa ja sen edistämisessä paikallisella tasolla. Toimikunnat kattavat kaiken henkilöstömme kaikissa tärkeissä toimintamaissa.

 

Tulosta
© Metsä Group 2014
|