Tavoitteemme

Tavoitteemme 

Metsä Group määritti vuonna 2011 konsernitason kestävän kehityksen tavoitteet kestävän kehityksen johtamisen tueksi. 

 Aihealue  Tavoite     Saavutus
Puu Käyttämämme puu on 100-prosenttisesti jäljitettävissä sen alkulähteille ja aina peräisin kestävän kehityksen mukaisesti hoidetuista metsistä. Tavoitteemme on ylläpitää sertifioidun puun osuus toiminnassamme yli 80 prosentissa.  84 % vuonna 2014
Toimitusketju Tavoitteenamme on auditoida kaikki riskiluokitellut raaka-aineiden toimittajat kestävän kehityksen kriteerein vuoden 2015 loppuun mennessä. Raportoidaan vuonna 2016
Energia ja ilmasto Keskitymme ilmastonmuutoksen hillitsemiseen. Tavoitteemme on vähentää fossiilisia CO2  -päästöjä tuotannossamme 30 prosentilla per tuotetonni vuoteen 2020 mennessä vuoden 2009 tasosta.  -36 % vuonna (2009 –2014)

Saavutimme hiilidioksidipäästöjen vähennystavoitteen jo vuonna 2013 bioenergiainvestointien ja energiatehokkuuden hyvän kehityksen ansiosta.
Varmistamme tehokkaan energiankulutuksen. Tavoitteemme on parantaa energiatehokkuutta 10 prosentilla vuoteen 2020 mennessä vuoden 2009 tasosta. -6 % (2009–2014)
Resurssitehokkuus Tavoitteemme on vähentää prosessiveden kulutusta per tuotettu tonni 17 % vuoteen 2020 mennessä vuoden 2010 tasosta. -11 % vuonna 2014
Eettinen liiketoiminta Liiketoimintomme perustuvat eettisiin liiketoimintaperiaatteisiin. Tavoitteemme on, että kaikki työntekijämme ovat suorittaneet toimintatapakoulutuksen. Koko henkilöstöstä 72 % suoritti toimintatapakoulutuksen vuonna 2014. Heistä 94% oli toimihenkilöitä.
Työterveys ja -turvallisuus Työturvallisuus on meille ensisijaisen tärkeää. Pyrimme jatkuvasti parantamaan työympäristön turvallisuutta ja tavoitteemme on vähentää poissaoloon johtaneiden tapaturmien määrää 10 prosentilla joka vuosi. Pitkän aikavälin tavoitteemme poissaoloon johtavien tapaturmien osalta on nolla.     Vuonna 2014 poissaoloon johtaneiden tapaturmien taajuus oli 11,2. Tapaturmat vähenivät 15 % edellisvuodesta.

Haluamme turvata terveen työympäristön. Tavoitteemme on pitää sairauspoissaolot parhaalla eurooppalaisella tasolla ja aina alle kolmen prosentin.

Vuonna 2014 sairauspoissaolojen määrä oli 4 %.


Biotalous on tie tulevaisuuteen
Biotaloudella on monia määritelmiä, joista yksi kuuluu seuraavasti: uusiutuvista ja kierrätettävistä raaka-aineista valmistetut tuotteet, energia- ja resurssitehokkuus sekä taloudellinen, sosiaalinen ja ekologinen vastuu.

Biotalouden kulmakiviä ovat keskittyminen uusiutuvaan ja kestävän kehityksen mukaisesti tuotettuun puuhun, paperi- ja kartonkipohjaisiin tuotteisiin sekä näiden kasvava kysyntä. Biotalouden roolin odotetaan yhä lisääntyvän tulevina vuosina, etenkin kun EU keskittyy vihreään kasvuun ja parempaan resurssitehokkuuteen.

Laajamittaiset teolliset tuotteet tai prosessit, joilla on huomattavia myönteisiä vaikutuksia ilmastonmuutokseen ja resurssitehokkuuteen, ovat avainroolissa biotalouteen perustuvissa yhteiskunnissa. Tämän aseman ylläpitäminen edellyttää yhä parempia tuotteita, raaka-aineiden järkevämpää hyödyntämistä sekä täysin uusia biopohjaisia innovaatioita, joita tämänhetkinen metsäteollisuus kehittää.

Metsä Groupilla on jo merkittävä rooli biopohjaisen talouden kehittämisessä. Olemme vakaasti keskittyneet jatkamaan tällä tiellä.
Tulosta
© Metsä Group 2015
|