CASE: Työkyky
Olet täällä: Skip Navigation LinksEtusivu Vastuullisuus Tuotteet CASET: Kestävästi joka päivä CASE: Työkyvyn tukeminen

CASE: Työkyvyn tukeminen 

Metsä Group uskoo, että tehokkaat turvallisuus- ja hyvinvointistrategiat yhdistettynä työturvallisuusmittareiden järjestelmälliseen seurantaan edistävät henkilöstön pitkäaikaista hyvinvointia, joka on konsernille erittäin tärkeää. Tätä varten koko konsernissa on otettu käyttöön uusi yhtenäinen työntekijöiden työkyvyn tukemisen malli, joka sisältää varhaisen tuen, työkyvyn arvioinnin sekä henkilökohtaisen työkykysuunnitelman. Mallin avulla voidaan luoda välittävä työympäristö, jossa kaikkia työntekijöitä kohdellaan tasavertaisina.

Varhaisen tuen tarjoaminen on osa hyviä johtamiskäytäntöjä; se vahvistaa työntekijän oikeutta saada tukea ja velvoittaa esimiehen tarjoamaan sitä. Yhteistyössä työterveyshuollon kanssa uusi malli antaa esimiehille tarvittavan koulutuksen ja välineet, joiden avulla he voivat tunnistaa mahdolliset tilanteet, jotka voivat uhata työntekijän työkykyä ja hyvinvointia. Varhainen tuki käynnistyy keskustelulla esimiehen kanssa. Keskustelussa pyritään tunnistamaan työkyvyn ongelmat, jotka eivät aina näy sairauslomina. Kun heikentynyt työkyky tunnistetaan varhaisessa vaiheessa, tukitoimet usein onnistuvat ja suuret ongelmat voidaan näin välttää. Jos esimies havaitsee jatkotoimien tarpeen, voidaan työterveyshuoltoa pyytää suorittamaan työntekijän työkyvyn arviointi. Arvioinnin tarkoituksena on tukea työntekijää, joka voidaan ohjata työterveyshuoltoon tarkempaa kuntoutustarpeen arviointia varten. Jos havaitaan tarve sairaslomaan, otetaan käyttöön Metsä Groupin ohjelma, joka on tarkoitettu tämäntyyppisten poissaolojen hoitamiseen ja tulevaan työhönpaluun helpottamiseen. Onnistunut työhönpaluuohjelma sisältää useita vaiheita, kuten työhönpaluukeskustelut esimiehen kanssa aktiivisen ja avoimen viestinnän varmistamiseksi. Työntekijälle voidaan myös tarvittaessa tarjota muita työtehtäviä. Tulevina vuosina on tarkoitus seurata varhaisen tuen mallin vaikutuksia työntekijöiden hyvinvointiin.

Tulosta
© Metsä Group 2014
|