Luonnonarvojen suojeleminen
Olet täällä: Skip Navigation LinksEtusivu Vastuullisuus Tuomme metsän luoksesi Luonnonarvot

Luonnonarvojen suojeleminen 

Katso myös

Metsä Group on sitoutunut säilyttämään metsien monimuotoisuuden kaikissa metsätoiminnoissaan ja aktiivisesti edistämään luonnonarvojen säilyttämistä yhdessä kumppaniensa kanssa.

Luonnonarvoihin liittyvien kysymysten hallinta varmistetaan Metsä Groupissa varmistettu ympäristökoulutuksella, jota järjestetään säännöllisesti tai aina kun asiaankuuluva lainsäädäntö tai metsäsertifiointikriteerit muuttuvat. Koulutusta suunnataan sekä Metsä Groupin omalle henkilökunnalle että  metsäkoneurakoitsijoille ja puuntoimittajille.

Luonnonarvojen säilymistä metsätöiden yhteydessä arvioidaan usealta suunnalta, mukaan lukien sisäisten auditoijien ja metsäviranomaisten suorittamat tarkastukset, ulkoiset kolmansien osapuolien suorittamat hallintajärjestelmien auditoinnit sekä metsäsertifiointeihin kuuluvat auditoinnit.

Vesistöjen suojelu

Vaikka makeasta vedestä ei ole pulaa puunhankinta-alueellamme, arvostamme vesivarantoja ja minimoimme toimintamme vaikutukset niihin. Metsänhoitotoimissamme otetaan huomioon pohjavesialueett ja erilaiset pintavesistöt, kuten järvet, joet, purot, lammet ja lähteet.

Yksi Metsä Groupin puunhankinnan tärkeimmistä ympäristötavoitteista on toiminnan vesistövaikutusten pienentäminen. Tämä tarkoittaa käytännössä sitä, että olemme määrittäneet näiden tavoitteiden täyttämiseen tarvittavat toimet ja kehittäneet mittariston niiden toteuttamisen ja vaikutusten seurantaan. Vesistönsuojelutoimiimme lukeutuvat uusiin vesistönsuojeluvaatimuksiin liittyvä koulutus ja sisäisten tarkastusten jatkokehitys. Näiden toimien onnistumista tarkkaillaan sisäisten ja ulkoisten tarkastusten avulla.

Yhteistyöllä kestävää kehitystä

Vuonna 2008 perustettu Suomen metsien monimuotoisuuden toimintaohjelma METSO on saanut jatkuvasti lisää metsänomistajia tukijoikseen, mikä on lisännyt METSOn suojelemien arvokkaiden metsäelinympäristöjen määrää. Metsänomistajille tarjotaan palvelua, jonka kautta he voivat ilmoittaa metsiensä arvokkaita elinympäristöjä METSO-ohjelmaan paikallisen Metsä Groupin yhteyshenkilönsä kautta.

Metsä Group on osallistunut useaan METSO-ohjelman yhteistyöprojektiin. Riistaa reunoilta -yhteistyöprojektin tarkoituksena oli parantaa riistaeläinten ja sitä kautta myös muiden metsässä elävien eläinten elinympäristöjä. Toinen Metsätalouden kehittämiskeskus TAPIOn hallinnoima yhteistyöprojekti, johon Metsä Group osallistui, kehitti maisemanhoitoperiaatteita, perusti esimerkkipalstaverkoston ja tuotti ajantasaista koulutusmateriaalia. Projektissa julkaistiin myös maisemanhoito-opas metsänomistajille.

 

Tulosta
© Metsä Group 2015
|