Luonnonarvojen suojeleminen
Olet täällä: Skip Navigation LinksEtusivu Vastuullisuus Metsät Luonnonarvot

Luonnonarvojen suojeleminen 

Katso myös

Metsä Group on sitoutunut säilyttämään metsien monimuotoisuuden kaikissa metsätoiminnoissaan ja aktiivisesti edistämään luonnonarvojen säilyttämistä yhdessä kumppaniensa kanssa.

Luonnonarvoihin liittyvien kysymysten tehokas hallinta on Metsä Groupissa varmistettu ympäristökoulutuksella, jota järjestetään säännöllisesti tai aina kun asiaankuuluva lainsäädäntö tai metsäsertifiointi muuttuu. Koulutusta suunnataan sekä Metsä Groupin omalle henkilökunnalle että yksityisille metsäkoneurakoitsijoille ja puuntoimittajille.

Luonnonarvojen säilymistä metsään liittyvissä toiminnoissa arvioidaan useissa eri yhteyksissä, mukaan lukien sisäisten auditoijien ja metsäviranomaisten suorittamat tarkastukset, ulkoiset kolmansien osapuolien suorittamat hallintajärjestelmien auditoinnit sekä metsäsertifiointeihin kuuluvat auditoinnit.

Vesistöjen suojelu
Vaikka makeasta vedestä ei ole pulaa pohjoisen metsissä, arvostamme vesivarantojamme ja yritämme minimoida toimintamme vaikutukset niihin. Metsänhoitotoimissamme otetaan huomioon pohjavesivarannot ja erilaiset pintavesistöt, kuten järvet, joet, purot, lammet ja lähteet.

Yksi Metsä Groupin puunhankinnan tärkeimmistä ympäristötavoitteista on toiminnan vesistövaikutusten pienentäminen. Tämä tarkoittaa käytännössä sitä, että olemme määrittäneet näiden tavoitteiden täyttämiseen tarvittavat toimet ja kehittäneet mittariston niiden toteuttamisen ja tehokkuuden seurantaan. Vuoden 2012 vesistönsuojelutoimia olivat uusiin vesistönsuojeluvaatimuksiin liittyvä koulutus ja sisäisten tarkastusten jatkokehitys. Näiden toimien tehokkuutta tarkkaillaan sisäisten ja ulkoisten tarkastusten avulla vuosina 2013 ja 2014.

Yhteistyöllä kestävää kehitystä
Vuonna 2008 perustettu Suomen metsien monimuotoisuuden toimintaohjelma METSO on saanut jatkuvasti lisää metsänomistajia tukijoikseen, mikä on lisännyt METSOn suojelemien arvokkaiden metsien elinympäristöjen määrää. Vuonna 2012 tarjottiin edelleen metsänomistajille palvelua, jonka kautta he voivat ilmoittaa metsiensä arvokkaita elinympäristöjä METSO-ohjelmaan paikallisen Metsä Groupin yhteyshenkilönsä kautta.

Metsä Group osallistui METSO-ohjelman yhteistyöprojektiin, joka käynnistettiin vuonna 2011. Yhteistyöprojektin tarkoituksena on kehittää metsien ekotonien hallintaa tavoitteena parantaa riistaeläinten ja sitä kautta myös muiden metsässä elävien eläinten elinympäristöjä. Projekti jatkuu vuonna 2013. Toinen Metsätalouden kehittämiskeskus TAPIOn hallinnoima yhteistyöprojekti, johon Metsä Group osallistui, päättyi vuonna 2012. Tämän projektin tarkoituksena oli kehittää maisemanhoitoperiaatteita, perustaa esimerkkipalstaverkosto ja tuottaa ajantasaista koulutusmateriaalia. Projektissa tuotettiin myös maisemanhoito-opas metsänomistajille.

 

Tulosta
© Metsä Group 2014
|