Kestävästi metsästä
Olet täällä: Skip Navigation LinksEtusivu Vastuullisuus Tuomme metsän luoksesi

Kestävästi metsästä 

Metsä Groupin juuret ovat pohjoisten alueiden metsissä ja haluamme varmistaa, että niitä hoidetaan vastuullisella tavalla, jotta ne säilyvät myös tuleville sukupolville. Toimimme alueilla, joissa metsät ehtivät kasvaa enemmän kuin niitä hyödynnetään. Suomessa metsän kasvu on 40% käyttöä suurempaa. Luonnonvaroista huolehtiminen varmistaa metsäluonnon monimuotoisuuden säilymisen. Metsät tarjoavat työtä, ravintoa ja virkistystä ihmisille.

Kaiken keskiössä on hyvinvoiva metsä
Pohjoisilla metsillä on merkittävä rooli niin puuraaka-aineen lähteenä kuin monentyyppisten etujen tarjoajina virkistyskäytöstä ja ravinnosta vesijärjestelmien ja maaperän laadun ylläpitoon. Näiden ekosysteemipalvelujen taustalla on aina elinvoimainen ja monimuotoinen luonnonympäristö, jota arvostamme suuresti.

Näiden ekosysteemipalvelujen lisäksi omistaja saa metsänsä puista tuottoa. Suurin osa käyttämästämme puusta tulee perheiden omistamista metsistä. Nämä perheet ovat omistajajäseniämme – 122 000 suomalaista metsänomistajaa.

Yksi perheomistuksessa olevien metsien erityispiirteistä on se, että metsät periytyvät seuraaville sukupolville eli pysyvät saman perheen omistuksessa. Metsiä hoidetaan ja käytetään vastuullisesti, jotta voidaan taata jokaiselle sukupolvelle hyvä tuotto metsistä, mutta myös mahdollisuus nauttia niistä muuten. Samaan aikaan Metsä Groupilla on merkittävä alueellinen rooli työmahdollisuuksien tarjoajana harvaan asutuilla alueilla, sillä käytämme paikallisten hakkuu- ja kuljetuspalveluyrittäjien palveluja.

Tulosta
© Metsä Group 2015
|